Viser arkivet for stikkord undersøkelser

"Speider'n må ikke bli som skole"

Når jeg ble patruljefører lærte jeg av mine speiderledere at det var viktig at speideren ikke skulle være som skolen. Det ble gjentatt mange ganger når jeg startet som speiderleder også. Jeg tror det er viktig å huske at barn sitter stille på skolen hele dagen, og da skal de slippe det på speideren.

I dag leste jeg « … det er viktig at det å være leder ikke blir som arbeid for våre frivillige ».

Det tror jeg også er veldig viktig.

Jeg leste dette i en undersøkelse fra Storbritannia. Der gjorde i sommer en undersøkelse for å se hvordan de kan forbedre «Cubs»-delen av speidertilbudet. (Alderstrinnet er mellom våre Oppdagere og Stifinnere).Undersøkelsen ble gjort av et eksternt firma som spurte speidere (både aktive og de som har sluttet) og deres foreldre om hvordan de opplevde tiden som Cub. Og de fant at « tidligere speidere var alle altfor klar over det dersom lederne deres ikke koste seg på speidermøtene ».

Kilde: https://members.scouts.org.uk/newsandviews/module/31/675/research-into-cub-scouting

Her finner du et 11 siders sammendrag av rapporten. Det er summert opp hvilke faktorer det er viktig å fokusere på for at de yngste aldersgruppene skal vokse. Rapporten er på engelsk.