Viser arkivet for stikkord rover

Valgkomitéarbeid: Roverkongress

I året som gikk satt jeg i valgkomiteen for Roverkongress 2013, sammen med tre andre kjekke og flinke rovere! I dette innlegget vil jeg sette fokus på hvilke faktorer vi tok mest hensyn til i innstillingen vår, og kommunikasjon innad i valgkomiteen.

På Roverkongress skal det velges mange representanter, blant annet til Rovernemnda, neste års Roverkongress, Roverfemkamp og UKM (Ungdommens kirkemøte). Annethvert år er det også valg av representanter til Landsting og arrangør av roverleir.

Innstillingen
Som aktiv rover blir man fort litt ”inhabil” med tanke på innstillingene som skal gjøres, da man gjerne kjenner både en og to og alle kandidatene. Da er det greit med noen retningslinjer å gå etter. I år hadde vi mange gode kandidater til de ulike vervene, og det var så å si umulig å kalle den ene “bedre” enn den andre. Til innstillingen vurderte vi derfor kandidatene på bakgrunn av:
- Alder (Ikke for høy og ikke for lav gjennomsnittsalder. Både vgs-alder og eldre)
– Geografi (krets og bosted)
– Kjønn (Rovernemnda med varaer skal bestå av fire gutter og fire jenter, og i de andre vervene skal fordelingen også være 50/50)
– Erfaring (speidererfaring og erfaring knyttet til kandidatens aktuelle verv)

Noen år har valgkomiteen slitt med å finne kandidater til vervene, men i år var det kandidater i overskudd! Innstillingen var derfor den vanskeligste jobben vår, fordi vi etterpå måtte ringe rundt og fortelle rovere som var gira på å gjøre en god jobb for Rovernorge at de ikke ble innstilt. Vi ringte også de som ble innstilt, og jeg tror det er bra og viktig at kandidatene er klar over dette på forhånd, før valgkomiteen presenterer innstillingen sin på kongressen. Det er også viktig at de som ikke blir innstilt ikke føler seg glemt, fordi dette er engasjerte og kjekke rovere som vi gjerne ønsker skal stille til valg ved flere anledninger.

Kommunikasjon: Sosiale medier
”Rovernemnda er nå der flest rovere ferdes når de ikke er på tur,” skriver de om seg selv på Facebook-siden sin, en side alle på Facebook kan ”like” og få oppdateringer fra på sin egen hovedside. Rovere flest er på Facebook, og derfor blir dette sosiale mediet tatt mer og mer i bruk til kommunikasjon og formidling av informasjon.

Valgkomiteen innstilles av Rovernemnda; det er gjerne rovere som ikke kjenner hverandre veldig godt fra før og kommer fra ulike steder i landet, og det blir heller ikke arrangert noe møte hvor alle er fysisk til stede mellom hver kongress. Dermed har Facebook blitt et midtpunkt for vår kommunikasjon. På nettstedet går det an å opprette lukkede grupper, hvor de eneste som kan se innholdet er medlemmene. Gruppa brukte vi (mer eller mindre) til seriøs kommunikasjon, som mulige kandidater, hvem vi hadde snakket med, ansvarsfordeling, avtaling av Skype-møter og til slutt innstilling og valgplakater.

Etter jul hadde vi tre Skype-møter (for ledere av den eldre generasjonen: telefonmøter over internett), der vi blant annet gjorde opp status, fordelte arbeidsoppgaver fremover, diskuterte innstillingen og forberedte oss til kongressen. Etter Skype-møtene la vi ut et kort møtereferat på Facebook. Vi brukte også Google Docs, et forum hvor alle medlemmene av valgkomiteen kunne oppdatere dokumentene ettersom oppgaver var utført. I valgkomité-mappa på Google Docs hadde vi blant annet en oversikt over aktuelle kandidater, innstilling, “to do”-liste og dokumenter om hva de ulike vervene innebærer. Jeg synes dette var en veldig lettvint og oversiktlig måte å holde orden på felles dokumenter og arbeidsfordeling!

Jeg skal sitte i den nye valgkomiteen frem til Roverkongress 2014 i Bergen. Av positive erfaringer fra året som gikk vil jeg blant annet trekke frem kommunikasjonen oss i mellom. Når vi fordelte arbeidsoppgaver som ringerunder, infotekst til Rovernemndas nyhetsbrev, ferdigstilling av valgplakater og lignende, ble det alltid gjort! Jeg synes Facebook, Skype og Google-Docs er nyttige verktøy for kommunikasjon. En annen ting jeg mener fungerte bra, er den nye ordningen med valgplakater, slik at kandidatene fikk skrive litt om seg selv og hva de ville bidra med i vervet sitt. På den måten fikk vi i valgkomiteen en lettere jobb under innstillingen, og deltakerne på kongressen kunne se bilder og lese om de ulike kandidatene og gjøre seg opp en mening om hvem de ville stemme på. Jeg følte at “valget” var mer til stede under hele kongressen, og ikke bare noe som dukket opp søndag morgen.

Jone foran valgplakatene

Trykk på valgplakatene for å få større bilde.

Det jeg mener vi bør bli bedre på, er kommunikasjon underveis med kandidatene og rovere som vurderer å stille til valg, noe Camilla fra valgkomitéen til Landsting skrev et godt innlegg om i går. Vi bør også være tidlig ute med å sette en dato for innstilling, slik at denne er gjort minst en uke før kongressen. Dette må formidles til resten av roverne i landet i god tid. På denne måten får vi tid til å ferdigstille valgplakatene, selv om alle som vil naturligvis kan stille til valg på kongressen. De som melder seg etter fristen blir ikke vurdert til innstillingen, men i år hadde vi en ordning hvor de fyllte ut en valgplakat for hånd. På kongressen fikk alle kandidatene anledning til å holde en valgtale på 2 minutt. Og til slutt – dere som blir spurt om å sitte i en valgkomité: svaret er ja, det er gøy! :-)