Viser arkivet for stikkord penger

Resirkulerte penger til speidergruppa

De fleste speidergrupper trenger påfyll i kassa i blant. Leirer, utstyr, turer, husleie, kurs. Alt koster penger. I Øksnes er det tradisjon blant mange lag og foreninger for å drive med flaskeinnsamling. Konseptet er enkelt og miljøvennlig.

Hva gjør vi?
Grunnideen er å gå fra dør til dør og spørre etter tomflasker. Øksnes KFUK-KFUM-speiderne sender sine speidere ut på flaskeinnsamling en gang hvert semester. Det har vist seg mest vellykket å sette av en speiderdag til dette.

Forberedelser
Speiderne har på forhånd fått hjem en liste som viser hvem som skal gå sammen (2 – 3 stk) på hvilke roder. Så langt som mulig får alle en rode i sitt nærmiljø. Foreldrene til hver gruppe må avtale transporten seg imellom. Man må ha med seg en bil for å få med seg alle flaskene, på noen roder har det vært lurt med en henger :)

I speiderdrakt
Innsamlingen har skjedd i drakt, dette for å vise at vi kommer fra speiderne, og er ikke hvem som helst som samler inn flasker til sjokolade til oss selv (det har skjedd). Dessuten synliggjør vi oss som et av flere fritidstilbud i nærmiljøet. At det er miljøvennlig å returnere tomgods gir en mening til aktiviteten utover å tjene penger.

Pant
Det er lurt å snakke med butikkene på forhånd om at man regner med å komme inn med mye flasker den aktuelle ettermiddagen. Hver gruppe bruker gjerne 30 min ved flaske automateten, og det lager litt ekstraarbeid for de butikkansatte, så det blir hyggeligere hvis alle er forberedt.

Inntekter
Ved å sette av to – tre timer til innsamling og panting, så klarer Øksnes KFUK-KFUM speiderne å hente inn 15 – 20 000 i hvert semester. Sist innsamling var onsdagen etter påske, og vi fikk inn kr 18.658,- og enda er det noen nett med flasker som skal pantes.

Bonusbilde fra Lista:

Bidraget er sendt inn av speiderleder i Øksnes Martin Enstad. (som begynner å jobbe for KMspeiderne til sommeren!)