Viser arkivet for stikkord patruljesystemet

Vi er speiding. Så hva er patruljesystemet?

Baden Powell sa som kjent “Patruljesystemet er ikke én måte å drive speiding på, det er den eneste måten”.

Så hva er patruljesystemet?

Jeg vil ikke svare med en utgreiing om hva jeg synes. La meg ta denne inngangsvinkelen: Vi er speiding. Slik vi jobber, det er patruljesystemet.

En patrulje kan jeg godt prøve å beskrive. Eller en speiderpatrulje. Det er en liten gruppe mennesker med et formål om å utføre diverse oppgaver. En speiderpatrulje har gjerne medlemmer av ulik alder. (I 78,6% av tilfellene er det mer enn 2 år mellom eldste og yngste, viser det seg.)

Når vi jobbet med en stor lederundersøkelse i høst i forbindelse med revidering av programmet ønsket vi å vite noe mer om hvordan “patruljesystemet” brukes ute i gruppene. Vi valgte å lage forskjellige beskrivelser av patruljene og lot lederne krysse av på de som passet.

På bildet under er fordelingen på noen av beskrivelsene. Merk at det var mulig å krysse av på flere alternativer. (En gruppe kan f.eks. ha en patrulje med bare gutter, en med bare jenter og en blandet. Denne lederen skulle da krysse av på alle tre alternativene).

Så uten å diskutere. Slik er altså patruljesystemet :) Synes du noen av resultatene var overraskende? Sitter du igjen med noen spørsmål? Jeg har alt datamaterialet, og graver gjerne etter svar for deg hvis du har gode spørsmål.

Bildeserie med 5 bilder — bla ved å trykke på pilene