Viser arkivet for stikkord lederundersøkelse

Den mystiske og ukjente førerpatrulje. Som 60 % av vandrertroppene våre har.

I undersøkelsen vi gjennomførte i høst lærte jeg mye om hvordan speiderarbeid drives i KMspeiderne. Det var veldig spennende å sitte på kontoret og diskutere ulike spørsmål og svaralternativer, og ikke minst å prøve å gjette på resultatene. Martin hadde ringt 50 grupper, så vi hadde litt mer enn Øksnes (Martin sin gruppe før han flyttet sørover) og Holmen (min speidergruppe) å gå ut ifra. Men likefult, hva er vanlig? Vi ante ikke.

Det ble en veldig lang undersøkelse. Den skulle inneholde alt om organisering, planlegging, bruk av program og ønsker for nytt/utvikling av program. En gjennomsnittlig respondent svarte på mellom 50-70 spørsmål med mange delspørsmål og alternativer.

Et emne vi lenge ønsket å vite mer om, men måtte gi opp var temaet Førerpatrulje. Vi hadde mange spørsmål. Og vi er enige om at det er et viktig tema.

Men vi endte opp med å kutte ut alt. Vi sparte kun på spørsmålet “Vi har egne møter og/eller turer for førerpatruljen”. Kun det. Som et enkelt alternativ under spørsmålet “beskriv deres vandrertropp” (Det viste seg å gjøre det litt ekstra vanskelig å bruke resultatene).

Så nå vet jeg at 60% av vandrerlederne som svarte på undersøkelsen har en “førerpatrulje”.

Jeg kan også sammenligne deres svar med gjennomsnittet på undersøkelsen.
Jeg kommenterer ikke kausalitet her (hva som skylder hva), men hører gjerne din teori i kommentarfeltet!
I utvalget har jeg brukt 5% prosents endring fra gjennomsnittet som en reell endring. Du får vurdere hvor mye du vektelegger dette, men en forskjell er det. Det var omtrent 82 respondenter som svarte i gruppen “Har førerpatrulje” og omtrent totalt 160 respondenter totalt.

Jeg synes en del av svarene er spennende.

De med førerpatrulje

 • er (en god del) mer på overnattingstur
 • vektlegger lek og moro mer i vanderprogrammet
 • vektlegger kunnskap om dyrespor og ulike treslag mindre enn gjennomsnittet (Det er fem prosent færre som svarer maksimum (6) og de fem prosentene gjøres opp for på nivå 4)
 • mer opptatt av å gjøre vandrere til omsorgsfulle personer
 • mer opptatt av å lære opp til å ta ledelsen i uforutsette situasjoner
 • er litt strengere på at programmet i fremtiden skal forutsette at vandrertroppen er delt i patruljer

Det er også verdt å merke seg at

 • det er helt dødt løp på hvor godt de opplever at patruljeførere er forberedt til møter
 • det er helt dødt løp på hvor godt inntrykk de har av at patruljemøtene fungerer
 • flere av de med førerpatrulje svarer ja på om det er vanskelig å sette sammen patruljer
 • like mange av de med og uten førerpatrulje har byttet ut en patruljefører som ikke fungerte

Noe gir meg også spørsmål jeg gjerne vil vite mer om

 • 20% av de med førerpatrulje har ikke møter der patruljen selv har ansvaret for innholdet. Det er 10% lavere en gjennomsnittet, men jeg stusser uansett på det. Det kan godt hende det bare er realiteten, som sagt, 30 prosent har ikke patruljemøter der de selv har ansvaret for innholdet. Men jeg lurer også på om det kan være “har ansvaret for innholdet” som gjør at flere svarer nei enn det jeg mener de burde ha svart. (Jeg tenker; hvis jeg som vandrerleder ber alle patruljene lage en lysekrone på neste patruljemøte, har de de ansvaret selv? Det er en vurdering, og kan skyve litt på resultatene her).
 • 45% av de med førerpatrulje bruker ikke førerpatruljemerkene. Dette var egentlig ikke veldig overraskende. (Vi visste dette fra ringerunden og salgstall) (Heller ikke at 60% av vandrerlederne totalt ikke bruker førerpatruljemerkene var overraskende). Men jeg vil jo gjerne vite hva som gjøres på førerpatruljesamlingene. Hvor mange møter? Hvor mange turer? Hva er fokus?

Jeg vil gjerne ha en beskrivelse av hvordan dere driver førerpatruljearbeid hos dere. Beskriv med egne ord, skriv alt som er relevant. Beskriv det til meg som jeg ikke kjenner til gruppen din, eller lat som jeg er ny patruljefører. Skriv hvordan du vil, jeg leser alt med stor interesse. Skriv også gjerne kontaktinfo så jeg kan komme med oppfølgerspørsmål. (Og skriv gjerne gruppe, så jeg vet det hvis 10 personer forklarer det sammen, at de er fra samme gruppe).

Fyll inn skjemaet under, eller send epost til hakon@kmspeider.no eller finn meg på facebook, eller gjerne på neste speiderarrangement!

Tusen takk!

(Åpne en ny side med dette skjemaet)

Innebygd skjema finner du ved å trykke her!

Vi er speiding. Så hva er patruljesystemet?

Baden Powell sa som kjent “Patruljesystemet er ikke én måte å drive speiding på, det er den eneste måten”.

Så hva er patruljesystemet?

Jeg vil ikke svare med en utgreiing om hva jeg synes. La meg ta denne inngangsvinkelen: Vi er speiding. Slik vi jobber, det er patruljesystemet.

En patrulje kan jeg godt prøve å beskrive. Eller en speiderpatrulje. Det er en liten gruppe mennesker med et formål om å utføre diverse oppgaver. En speiderpatrulje har gjerne medlemmer av ulik alder. (I 78,6% av tilfellene er det mer enn 2 år mellom eldste og yngste, viser det seg.)

Når vi jobbet med en stor lederundersøkelse i høst i forbindelse med revidering av programmet ønsket vi å vite noe mer om hvordan “patruljesystemet” brukes ute i gruppene. Vi valgte å lage forskjellige beskrivelser av patruljene og lot lederne krysse av på de som passet.

På bildet under er fordelingen på noen av beskrivelsene. Merk at det var mulig å krysse av på flere alternativer. (En gruppe kan f.eks. ha en patrulje med bare gutter, en med bare jenter og en blandet. Denne lederen skulle da krysse av på alle tre alternativene).

Så uten å diskutere. Slik er altså patruljesystemet :) Synes du noen av resultatene var overraskende? Sitter du igjen med noen spørsmål? Jeg har alt datamaterialet, og graver gjerne etter svar for deg hvis du har gode spørsmål.

Bildeserie med 5 bilder — bla ved å trykke på pilene