Viser arkivet for stikkord england

Helt uten statistisk grunnlag vil jeg si at...

  • Nesten alle av våre “nye” ledere de siste årene er aktive fordi de ble invitert med på tur eller helgeleir.
  • Omtrent halvparten av lederne våre kommer fra foreldre, og omtrent halvparten har vokst opp i gruppen. Og 1 av 10 kommer ut fra intet og bare er fantastiske.
  • Det funker å spørre om hjelp.
  • Vi må jobbe med å være med åpne og velkomne.
  • Mange grupper (og forbundet) baserer seg på livtidsengasjerte (engelsk: career volunteers).
  • Frivillige blir sakte med sikkert dratt mer og mer inn i speiderarbeidet

Dette er bare antakelser fra min side. Basert på min speidergruppe, personer jeg kjenner og historier jeg har hørt.

I Storbritannia har speiderkontoret derimot testet og undersøkt dette. Forrige uke var jeg og mine kolleger i London og fikk snakke med ansatte i The Scout Association. Det var veldig spennende og lærerikt å høre om hvordan de jobbet med rekruttering av voksne (de har litt andre problemer enn oss, de har nemlig 30 000 speidere på venteliste grunnet mangel på voksne ledere).

“Where did all the mud come from?”