Viser arkivet for desember, 2013

God jul

(Hvis widgeten over ikke virker: http://open.spotify.com/track/61CjOFtx8UFXWOmc5UAear)

God jul! Takk for i år!

Ses neste år! :D

PS. Har du ennå ikke rukket å sende julekort til dine speiderledere så finner du en mal her

Vi er speiding. Så hva er patruljesystemet?

Baden Powell sa som kjent “Patruljesystemet er ikke én måte å drive speiding på, det er den eneste måten”.

Så hva er patruljesystemet?

Jeg vil ikke svare med en utgreiing om hva jeg synes. La meg ta denne inngangsvinkelen: Vi er speiding. Slik vi jobber, det er patruljesystemet.

En patrulje kan jeg godt prøve å beskrive. Eller en speiderpatrulje. Det er en liten gruppe mennesker med et formål om å utføre diverse oppgaver. En speiderpatrulje har gjerne medlemmer av ulik alder. (I 78,6% av tilfellene er det mer enn 2 år mellom eldste og yngste, viser det seg.)

Når vi jobbet med en stor lederundersøkelse i høst i forbindelse med revidering av programmet ønsket vi å vite noe mer om hvordan “patruljesystemet” brukes ute i gruppene. Vi valgte å lage forskjellige beskrivelser av patruljene og lot lederne krysse av på de som passet.

På bildet under er fordelingen på noen av beskrivelsene. Merk at det var mulig å krysse av på flere alternativer. (En gruppe kan f.eks. ha en patrulje med bare gutter, en med bare jenter og en blandet. Denne lederen skulle da krysse av på alle tre alternativene).

Så uten å diskutere. Slik er altså patruljesystemet :) Synes du noen av resultatene var overraskende? Sitter du igjen med noen spørsmål? Jeg har alt datamaterialet, og graver gjerne etter svar for deg hvis du har gode spørsmål.

Bildeserie med 5 bilder — bla ved å trykke på pilene

God(e) jul(ekort til dine medledere)

Desember er tiden for å takke.

Det er tid for reflektsjon. Det er tid for takknemmelighet.

En god måte å oppleve takknemmelighet på er å skrive takkekort til alle du har å takke. Som gruppeleder eller enhetsleder har vi mange å takke. Spesielt kan det være hyggelig å takke dine medledere.

Enten som gruppeleder der du takker alle med lederansvar. Eller som enhetsleder (f.eks. stifinnerleder) som ønsker å takke alle som har hjulpet til i høst.

Speiderlederblogg er klar for å assistere. Noen opplever jo juletiden som litt hektisk, så her kommer ferdige kort, klare til å printes ut.

Kortene har en snøkrystall laget av forbundslogoen på forsiden, og et vers av Deilig er jorden på baksiden, med god plass til å skrive en hilsen.

Disse kortene blir nok finest hvis du har en god fargeprinter, og kanskje litt tykt (hvitt) ark om mulig.

Last ned pdf med julekort her

Her er instruksjoner fra designeren:
“Det kan være lurt å skrive at de bør printe ut filen i 100% (altså ikke krympe til den størrelsen printeren klarer. Det er noen mm (red.anm. millimeter) med hvitt rundt kantene som allerede ligger inne i fila, så hvis det krympes, blir det bredere hvit kant rundt to av sidene på hvert kort (de som går ut mot kanten av A4-arket)

Kryptisk?" Ja :) Se på bildet under, kanskje finner du noe lignende på din printer?

Sett på “Faktisk størrelse” eller “Egendefinert størrelse: 100%”.
Ikke bruk “tilpass” eller “reduser”. Da risikerer du at kantene ikke blir like store, og at forsiden forskyves litt mot baksiden. Det er jo ikke verdens undergang, men greit å unngå.

Du kan også skrive ut bare forsiden, hvis du ikke er helt stø på utskrift på begge sider.

Takk til Helene for julekortet.

God jul!

Helt uten statistisk grunnlag vil jeg si at...

  • Nesten alle av våre “nye” ledere de siste årene er aktive fordi de ble invitert med på tur eller helgeleir.
  • Omtrent halvparten av lederne våre kommer fra foreldre, og omtrent halvparten har vokst opp i gruppen. Og 1 av 10 kommer ut fra intet og bare er fantastiske.
  • Det funker å spørre om hjelp.
  • Vi må jobbe med å være med åpne og velkomne.
  • Mange grupper (og forbundet) baserer seg på livtidsengasjerte (engelsk: career volunteers).
  • Frivillige blir sakte med sikkert dratt mer og mer inn i speiderarbeidet

Dette er bare antakelser fra min side. Basert på min speidergruppe, personer jeg kjenner og historier jeg har hørt.

I Storbritannia har speiderkontoret derimot testet og undersøkt dette. Forrige uke var jeg og mine kolleger i London og fikk snakke med ansatte i The Scout Association. Det var veldig spennende og lærerikt å høre om hvordan de jobbet med rekruttering av voksne (de har litt andre problemer enn oss, de har nemlig 30 000 speidere på venteliste grunnet mangel på voksne ledere).

“Where did all the mud come from?”